Start
Händer nu
Om Fagered
Byalaget
NöjessällskapetSockenbladet
Fagereds affär
Föreningar
Förskola & skola
BoendeFöretagKyrkan
Turism
Traditioner
KontaktGästbok
 
Välkommen till Fagered
 

 

   
 

<<--Tillbaka


   

Funtaliden - de gamla dopfuntarna.

Vad är och var ligger Funtaliden (fontalia)? Denna fråga ställs ofta till mig av Fageredsbor, till och med av dem som bor nära granne med platsen. Den yngre generationen har kanske aldrig hört namnet, mycket mindre vad den är bekant för. Jag skall här söka ge en förklaring i tid och rum. Först - var ligger Funtaliden? Före 1896 fanns icke den väg vi i dag kallar Maavägen. från Fagereds kyrka till vägen Älvsered - Gunnarsjö. Den gamla gick från Fagereds prästgård väster om den nuvarande vägen.
Den skäres ungefär 700 meter norr om kyrkan av Harsprångslinjen och går sedan över nuvarande vägen på toppen av den långa backe som sluttar mot norr, den s. k. Lonnalia. Mellan den plats där vägen skäres av Harsprångslinjen och den sistnämnda finns fontalia.
Den sluttar mot söder och kantas av stora stenblock, delvis av den ovanliga svarta färgen, just dessa kallas grönstenar. Denna väg var före 1896 utfartsväg för gårdarna från Fjälasjö till Maa.

   
Klicka på bilderna för att förstora.
 


Flera namn finnas utmed denna väg på olika platser men denna gång skall vi stanna vid Funtaliden. Namnet kunde bevaras levande, så länge den gamla vägen användes som utfartsväg. Inträffade händelser på en resa talades detta om vid hemkomsten och då var det nödvändigt att ha namn på platsen. På så sätt gick namnet i arv från generation till generation så länge vägen användes.

Varifrån kommer då namnet? Under 1910-talet kom en man vid namn Sigfrid Gunnäs till Fagered. Han höll just då på med ett arbete om kyrkorna. Dåvarande kyrkoherde Wettergren omtalade då, att i prästgårdens skog fanns en lid som folk kallade Fontalia. Gunnäs blev genast intresserad och bad att få se på platsen. En man som var väl lokaliserad fick följa med som ciceron. Denne kunde även omtala att traditionen säger att här huggits dopfuntar och han påstår sig ha sett någonting som liknat en påbörjad dopfunt. Gunnäs tog sig verket an och konstaterade att här verkligen funnits en dopfuntverkstad och att dopfuntarna i bl. a. Fagered, Ullared, Svartrå och Köinge säkert huggits här.

Vetenskapsmännen har konstaterat att dessa dopfuntar härstammar från 1200-talet, vid vilken tidpunkt en stenhuggare således tillbringat sin arbetsdag i Fageredsskogen. Den dopfunt han sist påbörjat, var cuppan råhuggen d. v. s. tillformad av ett första verktyg samt ett mellanstycke. En ring eller ett spår var upphugget runt om där skålen senare skulle huggits ur. Mitt i stenen var ett kors inristat. En bit från denna sten låg den tillämnade foten, även denna råhuggen samt ett mellanstycke. Dessa stenar finnas nu i kyrkohistoriska museet i Lund.

Till slut kan nämnas att en backe i Nösslinge bär samma namn, varför det kan tänkas att även här huggits funtar av liknande slag. I övrigt är det endast på Gotland man kunnat spåra verkstäder av samma storlek som i Fagered.

En arkeologisk utgrävning startade tisdagen den 10 september 2002. Några sensationella fynd gjordes inte, men en utförligare rapport kommer när arkeologerna lämnat sin rapport

Det går att få en guidad visning för 200 kr.

<<--Tillbaka


© Fagered.com